30 Juni ALV

We naderen het eind van het seizoen en dan is het natuurlijk tijd voor de algemene ledenvergadering.
Hierin wordt zoals gewoonlijk het afgelopen seizoen besproken en worden er plannen gemaakt voor het komende seizoen.

Op VRIJDAG 30 JUNI 2017 zijn jullie allen welkom.
De ALV start omstreeks 20:30uur.

De junioren hebben een spelletjesavond vanaf 19:00 met daarop volgend om 20:00uur de prijs-/diploma-uitreiking.
De senioren zullen deze avond geen competitie spelen.

Zoals gebruikelijk verzorgt het bestuur die avond de drankjes en hapjes.

Contact graag zoveel mogelijk via: secretaris@tsvrochade.nl .
Het bestuur kan natuurlijk ook rechtstreeks aangesproken worden.

Belangrijke punten:
- Indien je niet kunt komen, stelt het bestuur het op prijs als je jezelf afmeldt.

- De aftredende bestuursleden zijn de jeugdleider, de competitieleider en de penningmeester.
Frank is herkiesbaar als jeugdleider, Richard is herkiesbaar als penningmeester.
Voor de competitieleider zoeken we een vervanger, kandidaten kunnen zich melden per mail of bij Ben, onze huidige competitieleider.

- Voor de kascontrolecommissie zoeken we een tweede persoon die bereid is om de komende 2 jaar deel te nemen aan de kascontrolecommissie.
Er wordt verwacht dat er gedurende het seizoen (liefst) 2 keer, maar minimaal 1 keer aan het einde van het seizoen, de kas wordt nagekeken.
Dit is niet zo intensief als men vaak denkt en wordt meestal begeleid met een kopje koffie en een koekje, dus kandidaten mogen zich tot en met de ALV melden.

- Het komende seizoen spelen de senioren wederom een externe competitie, indien je hiervoor interesse hebt, horen we dit graag:
Avondcompetite: Over het seizoen verspreid een 7-tal (mogelijk 9-tal) avonden. Starttijd omstreeks 20:00 - Einde rond 00:00.
Zaterdagcompetitie: Over het seizoen verspreid een 7-tal (mogelijk 9-tal) zaterdagen. Starttijd omstreeks 13:00 (Soms 12:00) - Einde rond 18:00.
De precieze tijden en datums worden bekend gemaakt op de website van de NBSB. Natuurlijk zullen we deze ook t.z.t. doorspelen naar de spelers.

- Alle punten die jij belangrijk vindt kan je tot de avond zelf melden en zullen meegenomen worden in de ALV.
Dit beperkt zich niet tot junioren- of seniorencompetitie, ook zaken als speellocatie, lesgeven en berichtgevingen mogen aangekaart worden.
Als jij het belangrijk genoeg vindt, nemen wij het mee met de ALV.

Graag tot ziens op de ALV2017.

Namens het bestuur,

Mark van Bijsterveldt
Secretaris TSV Rochade